Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Online exchange party para sa dayuhang care workers

2021.08.06

Ang Japan International Corporation of Welfare Services ay nagsagawa ng online
exchange party para sa mga dayuhang care worker o nag aaral upang maging care
worker. Gagamitin ang ZOOM.
Petsa: Septyembre 9, Disyembre 14, Enero 20, Pebrero 18
Oras : 6:30 p.m.~8:00p.m.
Para sa detalye ay paki tsek ang URL sa ibaba
https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=15804

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.