Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

【COVID19】Tungkol sa pagpapabakuna laban sa COVID-19

2021.04.01

Sa buwan ng Abril ay isasagawa ang pagbabakuna na sisimulan sa may edad na 65 taong gulang. Ang pagbabakuna ay walang bayad.Ang detalye tungkol sa oras、araw at lugar at ipapadala sa koreo mula sa inyong munisipalidad.
Sumanguni sa inyong munisilidad para sa detalye
Kungmamangailangan kayo ng interpretasyon ay tumawag lang po sa
Fukushima International Association
024-524-1316
https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.