Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Komunsulta kung mayroong bagabag tungkol sa lindol.

2021.02.14

Kung mayroon kayong bagabag tungkol sa lindol ay maari pong komunsulta sa amin.
Pebrero 14 (Linggo) at Pebrero 15 (Lunes), 9:00 a.m.~ 5:15 p.m. ay maaaring komunsulta
☎ 024-524-1316
E-mail ask@worldvillage.org

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.