Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

【COVID-19】Panawagan sa mga mamamayan ng Prerektura ng Fukushima(Enero 8,2021)

2021.01.15

Ang sitwasyon ng impeksyon sa prepektura ay lubos na nanganganib! Nakikiusap ang gobyerno na makipag tulungan「Aksyon,upang huwag magkaroon ng panibagong pagkahawa」

1 Sa paglabas ng bahay, pag-isipang mabuti kung kinakailangang lumabas at
mag-ingat ng husto.
2 Iwasan ang pagsama sa taong hindi mo madalas kasama kung kakain o iinom sa
labas
3 Itigil ang pakikipag-usap sa kapwa na walang gamit na mask.
Pinakabagong Updates ng COVID-19 sa Fukushima
Ingles  https://fukushima-covid19.web.app/en
Simpleng wika ng Hapon  https://fukushima-covid19.web.app/ja-Hira

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.