Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Legal na konsultasyon para sa dayuhang naninirahan sa Fukushima

2021.01.20

Sa pamamagitan ng telepono ay puwedeng komunsulta sa abogado. Pirmahan ang application form at ipadala sa Fukushima International Association
Para sa mga detalye ay paki tsek ang flyers.
Fukushima International Association E-mail: ask@worldvillage.org
Deadline: Enero 26

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.