Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

【COVID-19】Paalaala tungkol sa Refusal of Landing mula sa Immigration Service Agency

2020.08.07

Upang maiwasan ang paglaganap ang COVID-19 ay nag dagdag ng bagong pahayag tungkol sa pagre-entry sa bansang Hapon.

Link
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.