Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Babala sa malakas na pag-ulan

2020.07.28

Panahon ngayon sa Hapon ay umulan ng malakas.Umaapaw ang ilog, ang bundok
ay gumuho.Kung akala ninyong kayo ay nasa panganib, limikas sa lalong
madaling panahon. Nakasulat sa flyers ang impormasyon site ng banyagang wika.
Ingles 
Madaling Hapon

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.