Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Tungkol sa「Lindol・Tsunami Instraksyon ng Kaligtasan」

2020.07.04

Ang Japan Meteorogical Agency ay gumawa ng leaflet na may
ilustrasyong madaling maunawaan para sa babala at impormasyon
tungkol sa lindol at tsunami

<a href="https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/eqtsunami_guidance/eqtsunami_guidance_en.pdf">Wikang Ingles</a> 
<a href="https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/eqtsunami_guidance/eqtsunami_guidance_jp.pdf">Wikang Hapon</a>

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.