Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

【COVID-19】Contact Confirming Application (COCOA)

2020.07.04

Ang Ministry of Health,Labour and Welfare ay gumawa ng
contact confirming application (COCOA).
Kapagka nagkaroon ng kaugnayan sa taong positibong sa COVID-19 darating ang balita galing COCOA.

Ministry of Health,Labour and Welfare
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.