Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

【COVID-19】Contact Confirming Application (COCOA)

2020.07.04

Ang Ministry of Health,Labour and Welfare ay gumawa ng
contact confirming application (COCOA).
Kapagka nagkaroon ng kaugnayan sa taong positibong sa COVID-19 darating ang balita galing COCOA.

Ministry of Health,Labour and Welfare
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.