Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

【COVID-19】Mayroon pong suporta sa mamamayang may problema sa pang araw-araw na pamumuhay.

2020.06.23

Ang Ministry of Health,Labor and Welfare ay nagpahayag ng iba’t ibang uri ng pagsuporta sa mga mamamayang nahihirapan sa pamumuhay.Paki tsek ang homepage sa ibaba

Ministry of Health, Labor and Welfare
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.