Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Tungkol sa website ng ospital sa fukushima na may suporta sa banyagang wika

2020.06.20

Ito ay website na puwedeng makatulong sa paghahanap ng ospital sa fukushima
na may suporta sa banyagang wika.

Medikal na Impormasyon ng Fukushima(Net)

Wikang Hapon
Ingles
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.