Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Gabay sa video website upang malaman ang kasalukuyan ng Fukushima

2020.06.20

Ito ay video na may bahagi na ipinakikilala ang alak, hot spring at mga kaganapan sa Fukushima

FUKUSHIMA NOW

Wikang Hapon
Ingles
Intsik(simplified)
Intsik(tradisyonal)
Koreano 
Wikang Pranses at Espanyol 
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.