Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Pakiusap surbey kung hanggang saan ang pag-kaunawa ng pictogram

2020.06.20

Ang Council of Local Authorities for International Relations ay gumawa
ng pictogram para magamit sa mga kanlungang lugar.Nakikiusap na
makipagtulungan sa pagsagot sa katanungan.

Katanungan sa Ingles
Katanungan sa madaling Hapon
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.