Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Traffic Safety Guidelines sa Ingles

2020.04.03

Ngayong buwan ng Abril ay maraming magsipasok sa paaralan at mag-uupisang magtrabaho.Ang homepage ng prepektura ng Fukushima ay gumawa ang National Police Agency ng Traffic Safety Guidelines sa wikang Ingles at ipinahayag.Subukan po ninyong gamitin.
Pamphlet
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.