Pag-aaral ng wikang Hapon

  1. HOME
  2. Pag-aaral ng wikang Hapon
  3. Mag-aral ng wikang Hapon e learning

Pang kalahatan tungkol sa wika ng Hapon at sa kultura (Japan Foundation)

Ang background ng wikang Hapon na makikita sa pamumuhay at kultura ay puwedeng mapag aralan ng sabay.

https://www.marugoto.org/about/

Ang anime・komiks sa wikang Hapon. (Japan Foundation)

Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng character ng anime at komiks ng Hapon, ay puwedeng matuto ng salita.

http://www.anime-manga.jp/

Mag-usap tayo sa wikang Hapon. (NHK WORLD-JAPAN)

Puwedeng mapag-aralan ang 18 pananalita na magagamit sa pangaraw-araw na pamumuhay at paglalakbay.

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/special/staysafe/

JF Japan e learning Minato (Japan Foundation Kansai International Center)

Sa online course ay puwedeng mag-aral ng wikang Hapon. Puwedeng makipag transaksyon sa mga mag-aaral sa buong mundo

https://minato-jf.jp/Home/Index

Toyota Japanese e learning

Puwedeng mapag-aralan ang pananalita, hiragana, katakana, ang pagsulat ng resume (history ng school background).

http://www.toyota-j.com/e-learning/

WEB edisyon 「Erin challenge! Nihongo dekimasu(Japan Foundation)

Ang mga kinakailangang salita sa pamumuhay bilang estudyante ay puwedeng matutunan sa pamamagitan ng panunuod ng illustration o kaya drawing na may kasamang salita.

https://www.erin.ne.jp/

Wikang Hapon X kabataang proyekto

Katulad ng ginagawang pagtuturo ng leksyon sa silid paaralan, habang ang guro at ang mga estudyante ay nag uusap ay tuturuan . May bayad ang pag pasok

https://www.nihongo-kodomo.net/about

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.