Tungkol sa FIA

Ang aming layunin ay maitaguyod ang pandaigdigang pag-unawa at pag-yamanin ang matibay na relasyon ng mga mamamayan sa Prepektura ng Fukushima at ng pandaigdigang komunidad.

Tungkol sa FIA

Access

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL

FAX

024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.