Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

  1. HOME
  2. Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente
  3. Q&A kung papaano gamitin ang serbisyo ng tanggapan

Q&A sa serbisyo ng tanggapan para sa katanungan at libreng enterpretasyon sa pamamagitan ng telepono para sa mga dayuhang residente

QPuwede po bang pumunta ng personal sa opisina?
Opo, puwede po. Ngunit para makasigurado ay tumawag po at mag pareserba ng araw kung kailan makakapunta.
QMay mag tra-translate po ba para sa akin?
Opo, mayroon po.
Sa pag bisita sa opisina, o kaya naman ay sa pag gamit ng trio phone ay mayroong magtra-translate sa iyo.
Ngunit, hindi puwedeng magsama ng taga interpreta.
Bilang pangunahing panuntunan ng serbisyo ng administrasyon ay ang mga nilalaman ng konsultasyon ay may limit.
QAno po ba ang trio phone?
Ang normal na telepono ay dalawang katao lang po ang puwedeng magka-usap, ngunit kung gagamitin ang sistema ng trio phone ay tatlong katao po ang puwedeng mag-usap. Dito sa aming opisina, ang sistema ng trio phone ay ginagamit kung kinakailangan pati na sa interpretasyon.
QMay bayad po ba ang pag konsulta o paghingi ng translation?
Sa pag konsulta o paghingi ng translation ay lahat libre.
Maliban sa, kung gagamit ng telepono para komunsulta ang magagastos para sa phone bill ang siya niyong babayaran.
QPaki turo po ang paggamit ng trio phone.
Paki dial lang po ang numerong 024-524-1316 at puwede na po ninyong gamitin ang trio phone. Sa oras na iyon, ipaalam lang po ninyo sa tagapayo na gagamitin ninyo ang trio phone.

Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

  • TEL024-524-1316(eksklusibong telepono)
  • FAX024-521-8308
  • E-mail ask@worldvillage.org(eksklusibo para sa konsultasyon)

Wikang nauukolNauukol na oras

Hapon, Intsik, Ingles
Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m.
Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese
Huwebes 10:00~2:00 p.m. (tuwing ika-apat at limang Huwebes ng buwan ay kinakailangan ang reserbasyon)
Thai, Nepal, Indonesia, Espanyol, Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese
Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m. (serbisyo ng taga-labas na tagasalin)

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2024 Fukushima International Association. All right reserved.