Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

QNgayon ay nagplaplano magsimulang mamuhay sa bansang Hapon, anu-ano ang mga kakailanganin na dapat kong ihanda?

Una, pumunta sa pinakamalapit na community service division o kaya resident division ng munisipyo kung saan nakatira at mag parehistro. Pakinggan ang pagpapaliwanag tungkol sa health insurance at pension.

Mga bagay na dapat kaagad ayusin sa munisipyo pag pasok ng bansa
QKarapatan bang mag bayad ng health insurance at pension kahit na dayuhan?

Kinakailangan, kung magtatagal manirahan dito ang dayuhan sa bansang Hapon. Kung sasali at magbabayad sa health insurance ay, pag nagpatingin sa doctor ay mumura ang babayaran sa pag papadoktor kasama na ang babayaran sa gamot.
Ang pension naman ay pangkalahatang panuntunan na ang mamamayang nagka edad ng bente anyos (20) pataas ay kinakailangang magbayad ng pension.
Para sa pagtanda ay makatanggap ng pension. Kung babalik na sasariling bansa ay isahang beses na tatanggapin ang lahat ng naipong pera na tinatawag na ichijikin.

Mga bagay na dapat kaagad ayusin sa munisipyo pag pasok ng bansa
QGusto kung maghanap ng tarabaho, saan kaya ako makakakuha ng impormasyon.

Sa Public Employment Security Office na kilala sa tawag na Hello Work ay makakahanap ng iba’t ibang impormasyon tungkol sa trabaho. At puwede ding humingi ng advice sa paghahanap ng trabaho.

Pagtatrabaho

Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

  • TEL024-524-1316(eksklusibong telepono)
  • FAX024-521-8308
  • E-mail ask@worldvillage.org(eksklusibo para sa konsultasyon)

Wikang nauukolNauukol na oras

Hapon, Intsik, Ingles
Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m.
Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese
Huwebes 10:00~2:00 p.m. (tuwing ika-apat at limang Huwebes ng buwan ay kinakailangan ang reserbasyon)
Thai, Nepal, Indonesia, Espanyol, Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese
Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m. (serbisyo ng taga-labas na tagasalin)

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.