HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Helpline para sa mga Foreigners 「Konsultasyon na nakasalin sa iba’t ibang lengguwahe」


 Ang 「Helpline para sa mga Foreigners」ay ginawa ng社会的包摂サポートセンター na may apat na espesyal na konsultasyon maliban sa mga problema pang-araw-araw, kundi pati na rin sa di pagkakaintindihan dulot ng foreign language, sa mga babaeng nakakaranas ng sekswal na pang-aabuso o domestic violence, sa pagkabilang sa sexual minorities, at sa pag-iwas sa suicide.

 Mayroong nakalaan na linya para sa mga nasa disaster area at maaring tumawag mula sa kahit saan sa loob ng Iwate, Miyagi, at Fukushima.
 Gabay sa pag gamit ng Helpline para sa mga Foreigners (Para sa mga nasa Disaster Area)

Toll-Free 0120-279-226

 Mayroong voice guide na maririnig. Pindutin ang 2 para magamit ang 「Helpline para sa mga Foreigners」.

 Ang 「Helpline para sa mga Foreigners」 ay magagamit sa 4 na lengguwahe (English, Chinese, Korean, Tagalog) sa iba’t ibang oras.

※Para sa mga tatawag mula sa ibang Prefecture , mangyaring tumawag sa 0120-279-338.

To the top of a page