HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Impormasyong pangkabuhayan para sa mga foreigners


Council of Local Authorities for International Relations

Impormasyong pangkabuhayan para sa mga foreigners (Living in Fukushima)

 Mga makakatulong na impormasyon tungkol sa pagtira sa Japan na ginawa ng Council of Local Authorities for International Relations.
Mga lengguwaheng nakahanda: Japanese , English , German , Chinese , Korean , French , Spanish , Portuguese , Tagalog , Vietnamese , Indonesian , Thai , and Russian .

The Agency of Cultural Affairs

Handbook na makakatulong sa pag-aaral ng Japanese(English)

 Handbook na makakatulong sa pag-aaral ng Japanese at pamumuhay na ginawa ng Agency for Cultural Affairs.
Mga lengguwaheng nakahanda: Japanese , Korean , Chinese , Portuguese , and Spanish .

Konsultasyon para sa mga Foreign Residents

Libreng Impormasyon at Serbisyo sa mga Dayuhang Naninirahan sa Fukushima
Japan Legal Support Center Multilingual Information System
Helpline para sa mga Foreigners 「Konsultasyon na nakasalin sa iba’t ibang lengguwahe」

Immigration, Visa, Alien Registration, Basic Resident Registeration System for foreign residents

Mga Proseso
Foreign Residents Information Center
Mga pagbabago para sa Basic Resident Registration Law
Call Center ng Ministry of Internal Affairs and Communication (Tanggapan ng Konsultasyon sa Iba’t Ibang Lengguwahe)
Pahayag para sa Sistema ng Aking Numero (social security at Sistema ng numero ng buwis)

Fukushima Labor Bureau Consulting Services para sa mga Foreign Workers

Fukushima Labor Bureau Consulting Services para sa mga Foreign Workers

Child Care at Education

Mga Impormasyon sa Pagpapalaki ng mga Anak (Mula sa pagsilang hanggang sa pagwalay sa ina)
Mga Handouts mula sa School

Medical Information

Fukushima Healthcare Information Network
Council of Local Authorities for Inte
Multilingual Medical Questionnaire (created by Kanagawa International Foundation)
Medical Examination Form, etc. in foreign languages (created by AMDA International Medical Information Center)
Provision of medical information by telephone (AMDA International Medical Information Center)

Impormasyon tungkol sa Disaster Prevention para sa mga Foreigners

Impormasyon tungkol sa Lagay ng Panahon
Sa panahon ng matinding sakuna
Paghahanda sa mga natural na kalamidad
Paggabay sa pang emergency kalamidad na card (SOS card)
Mga makakatulong na link tungkol sa Disaster Prevention

To the top of a page