HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Pangkalahatang Impormasyon hinggil sa Sistema ng Medikal

 Paghahanap ng Pangkalusugang Kalinga sa ibat-ibang salita.(Lahat ay sulat hapon).

 Pangkalahatang Impormasyon hinggil sa Sistema ng Medikal(ふくしま医療情報ネット)

[Paraan ng paghahanap]
1. Lagyan ng check at pindutin 「ふくしま医療情報ネット 」 → 「病院・診療所・歯科診療所をさがす」 → 「いろいろな条件でさがす」.

2. Pindutin ang nakasulat na 「外国語」, at lagyan ng check kung anong wika ka maghahanap, pagkatapos ay pindutin ang 「次へ」(halimbawa) Tagalog.

3.Iba’t-ibang mga tuntunin ang lalabas tulad ng 「病院、診療所、歯科診療所」「市町村」「診療科目」at kung alin ang naaangkop na tuntunin sa iyo ay lagyan mo ng check at pindutin ang 「検索」at lalabas po ang resulta kung ano ang inyong hinahanap.


If you would like to know more information in English or Chinese, please feel free to contact us. Fukushima International Association  TEL:024-524-1316


To the top of a page