HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Mga pagbabago para sa Basic Resident Registration Law


Mga pagbabago para sa Basic Resident Registration Law

 Nagsimula ang Basic Resident Registration noong July 9, 2013. Nasama na din ang mga foreigners sa Basic Resident Registration.
 Dahil dito, magagamit na din ng mga foreigners ang mga Administartive Service tulad ng pagkuha ng residence card at pagkuha ng status of residence.

 Kung lilipat sa ibang lugar, nararapat na magpasa ng “moving-out notice” sa lugar ng pinanggalingan at magpasa ng “moving-in notice” sa lugar na lilipatan.
 ※Nararapat din magpasa ng “leaving-out notice”kung lalabas ng bansa, at magpasa muli ng “moving-in notice” kung babalik sa lugar na pinanggalingan.

 Ayusin natin ang mga ipapasa upang makamtan natin ang mga Administrative Service ng lugar kung saan tayo nakatira.

 Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.

Call Center ng Ministry of Internal Affairs and Communication (Tanggapan ng Konsultasyon sa Iba’t Ibang Lengguwahe)

Tumatangap ng mga katanungan tungkol sa Basic Resident Registration.

TEL: 0570-066-630 (Navigation Dial) 03-6436-3605(mula sa IP Phones at PHS)
Oras ng Tanggapan: 8:30~17:30(Maliban sa Sabado, Linggo, Holiday at New Year)
Lengguwaheng Nakahanda: Japanese, English, Chinese, Korean, Spaninsh, Portoguese

To the top of a page