HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Resulta ng kasukatan ng Radyoaktibo sa kapaligiran ng 7 Distrito ng prepektura ng Fukushima ( pansamantala )

 Ang ipinapahayag ng prepektura ng Fukushima na「Resulta ng kasukatan ng radio aktibo sa kapaligiran ng 7 distrito sa loob ng prepektura (pansamantala)」 ay nakatala sa wikang Ingles, Intsik, Tagalog, Portuguese at Koreyano.

Fukushima Revitalization Station


Resulta ng kasukatan ng dosage ng radyasyon sa kalawakan sa loob ng prepektura ng Fukushima (magkakasunod na sukat sa tiyak na punto)

※Tuwing ika- 1 buwan buwan ng alas 9:00 ang resulta ng kasukatan ay ipinapahayag.

【Tagalog】
 Resulta ng kasukatan ng Radyoaktibo sa kapaligiran ng 7 Distrito ng prepektura ng Fukushima ( pansamantala )

【Ingles/English】
 Measurement value of the environmental radioactivity (provisional value)

【Intsik/中文】
 福岛県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)  

【Portuges/Português】
 Nível de radiação determinada nas regiões da província de Fukushima

【Koreano/한국어】
 후쿠시마 현내 각 지방 환경방사능 측정치To the top of a page