HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Archive ng pakiki-panayam sa mga dayuhan

 Sa「Magka-isa Fukushima」ang 「Tinig ng mga dayuhang namumuhay dito sa Fukushima」at ang 「mga pag-tulong ng mga dayuhang naninirahan dito sa Fukushima」na pinagsamang artikulo ay isinusulat para ipinakikilala dito.
 ※Ang pangalan at tirahan ng taong nakatala ang siyang nakasulat sa panahon ng pakikipanayam.

にほんご/Hapon  English/Ingles  中文/Intsik
 Tagalog  Portuges/Português  Koreano/한국어

Naomi Oya(nakatira sa lunsod ng Fukushima) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Yabaka Tiranun (galing Thailand at kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima/Taon 2018 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Francis Amimo Akoti (galing ng Kenya at kasalukuyang naninirahan sa Nihonmatsu/Taon 2018 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Jennifer Bishop ( naninirahan sa lunsod ng Date, galing Amerika)/Taon 2017 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Phan Van Thanh ( galing Vietnam at kasalukuyang naninirahan sa Aizuwakamatsu/Taon 2017 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Christina Iwasawa (mula Pilipinas at kasalukuyang naninirahan sa Shirakawa /Taon 2017 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sonia Naomi Arai (galing Brazil,kasalukuyang naninirahan sa Aizu-Wakamatsu/Taon 2017 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mercedes Clewis(galing Amerika at nakatira sa lunsod ng Fukushima) /Taon 2017 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Josefina Kudo (galing Filipina na naninirahan sa lunsod ng Koreyama/Taon 2017 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ben Sreynich (galing Cambodia na kasakukuyang naninirahan sa Fukushima /Taon 2016 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Zoe Vincent (galing Ingles at kasalukuyang nakatira sa Fukashima)/Taon 2016 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Pahmi Ismail (galing Indonesia・kasalukuyang nakatira sa lunsod ng Fukushima /Taon 2016 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mrs. Tatsuho Sai (Tsina・kasalukuyang nakatira sa lunsod ng Fukushima/Taon 2016 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Katherine Goto (Nang maganap ang sakuna ay nakatira sa Fukushima, ngayon ay sa Osaka naninirahan. Mula Pilipinas/Taon 2016 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Reiko Tetsuka (kasalukuyang naninirahan sa fukushima. Mula Tsina/Taon 2016 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Alison Lam (Galing Australia,naninirahan ngayon sa lunsod ng Fukushima/Taon 2015 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mudathir Bakhit (Galing Sudan, naninirahan ngayon sa lunsod ng Fukushima/Taon 2015 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Li Liyan (galing Tsina at kasalukuyang nakatira sa Koriyama/Taon 2015 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Reika Goto (nakatira sa lunsod ng Fukushima, galing Intsik/Taon 2015 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Faisal Budi Armansyah (nakatira sa lungsod ng Fukushima, galing Indonesia/Taon 2015 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Maricel Sasaki (galing Pilipinas, nakatira sa lunsod ng Fukushima/Taon 2015 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mirasol Suzuki (Pilipina na sakalukuyang nakatira sa Iwaki/Taon 2015 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ketsu Go ( Mongolian at kasalukuyang nakatira sa lunsod ng Fukushima)/Taon 2015 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Thapa Binita (galing Nepal at kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima/Taon 2015 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Karuka Nancy Sachi (ipinanganak sa Brasil na kasalukuyang naninirahan sa Aizuwakamatsu/Taon 2014 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Saibuyan Odobayaru (Ipinanganak sa Mongol na ngayon ay nakatira sa lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sawagami Chan (Ipinanganak sa Vietnam at kasalukuyang nakatira sa lunsod ng Koriyama/Taon 2014 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Baz Muhammad (kasalukuyang nakatira dito sa Fukushima galing Pakistan/Taon 2014 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Emma Wilson(kasalukuyang nakatira sa bayan ng Kawamata galing England/Taon 2014 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
William Patrick Timms(kasalukuyang nakatira sa bayan ng Yamatsuri, galing sa England/Taon 2014 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Williakiston Rekrit (galing Thailand na kasalukuyang naninirahan sa Fukushima/Taon 2014 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mitani Maria (isang Pilipina na kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Won Chang Sob (isang Koreano na kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Corazon Lason Noriko (Filipina na nakatira sa Lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Rei Washio (Ipinanganak sa Tsina, babae. Nakatira ngayon sa Lunsod ng Koriyama/Taon 2014 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Bat-erdene Lkham-Yanjin(Ipinanganak sa Mongolia, babae, nakatira ngayon sa lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Juliet Tanno(Ipinanganak sa Pilipinas, babae at nakatira ngayon sa lunsod ng Iwaki/Taon 2014 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Panita Terada (Mula sa Thailand, naninirahan sa Koriyama/Taon 2013 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Lyn Okura(mula sa Pilipinas,naninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Min Shinyan (mula sa Tsina,naninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Keiko Kono (Mula sa Tsina, naninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Naoki Honda (mula sa Pilipinas, naninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Lu Ho (Pinanganak sa Tsina, nninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Hulyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Rei Shiga (mula sa Tsina,Babae nakatira sa Okuma at ng dahil sa lindol ay ngayon nakatira sa Aizu-Wakamatsu City/Taon 2013 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ammy Kawamura (mula sa Amerika, babae , Fukushima City/Taon 2013 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Adam Velin (mula sa Canada,lalake,Fukushima City/Taon 2013 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Cho Yonhi (mula sa Korea ,Lunsod ng Koriyama/Taon 2013 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Chamila Larunatilake (lalake mula sa Sri-Lanka, naninirahan sa Aizu-Wakamatsu City/Taon 2013 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Tameria Brent(Iwaki City/Taon 2013 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Jyao Yuihao(mula sa Tsina,naninirahan sa bayan ng Fukushima/Taon 2013 buwan ng Enero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Jayne Nakata(babae pasamnatalang naniirahan sa Iwaki mula sa New Zealand/Taon 2013 buwan ng Enero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Jaled Roger (mula sa Amerika,nakatira sa lungsod ng Sukagawa/Taon 2012 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Kazumi Inomata (mula sa Bansa ng Vietnam ng Aizu Misato Machi/Taon 2012 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
V.V. Eri Kanno(mula sa Paraguay,Argentina.lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Benjamas Sasa (mula sa bansa ng Thailand,lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Scott Aalgaard(Canada/Taon 2012 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Roun Socheata (mula sa Cambodia,taga Koriyama/Taon 2012 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Shiahid Sato (mula sa Pakistan,taga Timog bayan ng Soma/Taon 2012 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sato Warapoon(mula sa Thailand babae,lungsod ng Koriyama/Taon 2012 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ayako Harada (mula sa bansa ng Brazil ,babae ,lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Hulyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Kathryn Goto (mula sa Pilipinas ,Lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Hulyo) Hapon Ingles 
Tagalog Portuges 
Yamamoto Mika (mula sa Korea/Taon 2012 buwan ng Hulyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Mark Smith (mula sa Ingglatera na naninirahan sa bayan ng Tomioka/Taon 2012 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Hideko Hattori(mula sa Tsina,naninirahan sa bayan ng Nihonmatsu/Taon 2012 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Seo Su Yeon(mula sa Korea naninirahan sa Fukushima City/Taon 2012 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Renni Hoshi(Mula sa Indonesia ,naninirahan sa lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Tran Doan Dung (naninirahan sa lungsod ng Fukushima,mula sa Vietnam/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Garal Ahamad (mula sa Ehipto, Fukushima city/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ishida Cecília (babae mula sa Brazil ,lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Shirosaka Ai(Wang Hong Wei) (mula Tsina,babae Sukugawa/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Moriai Passada (mula sa Thailand babae,lungsod ng Koriyama/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sean Mahoney (mula sa bansa ng Canada,laalake lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sampei Sumie (mula Tsina, babae sa bayan ng Namie)/Taon 2012 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ahmed Galal (mula sa Ehipto lalake, lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Lise Nagata (mula sa Tonga, babae, lungsod ng Iwaki/Taon 2012 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Lopez Ken (mula sa Pilipinas, lalake, lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Enero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Suh Kyungmi (mula Amerika,babae,lungsod ng Iwaki/Taon 2012 buwan ng Enero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Masami Kanno (Nihonmatsu mula Pilipinas/Taon 2011 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Zhang Qun(Fukushima mula Tsina/Taon 2011 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Chintaka Kumalla (mula Sri Lanka, lalake Koriyama City/Taon 2011 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Zhu Yun Fei (mula Tsina, lalake Fukushima City/Taon 2011 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Yuna Choi (babae mula Korea,Fukushima City/Taon 2011 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Euripa Aparecida Ojima(babae mula Brazil ng Fukushima City/Taon 2011 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Andrew Chapman (Aizuwakamtsu City, Amerikano/Taon 2011 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Liliana Takahashi (Motomiya City, Mehiko/Taon 2011 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano

To the top of a page