HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Mga salitang Japanese na nais nating malaman sa panahon ng kalamidad


Hapon/にほんご  Madaling Hapon/やさしい にほんご  Ingles/English
Intsik/中文  Portuges/Português  Koreano/한국어

 Halos lahat ng mga balita sa panahon ng kalamidad ay nasa Japanese.
 Maiging makinig at umintindi ng madaling Japanese araw-araw.
<Mga salitang Japanese na nais nating malaman sa panahon ng kalamidad>
                  
Salita
(Japanese reading)
Kahulugan・Paliwanag
Tungkol sa Lindol
Lindol(Jishin) Ang malakas na pagyanig ng lupa
Epicenter(Shingen) Kung saan nag mula ang pagyanig
Tindi ng Lindol(Shindo) Lakas ng pagyanig sa bawat lugar

Size of earthquakes (Council of Local Authorities for International Relations)
Aftershocks(Yoshin) Lindol na mararanasan pagkatapos ng isang malakas na lindol
Tsunami(Tsunami) Malaking alon dahil sa lindol.

Preparing for Tsunamis(Hapon(Subtitle sa Ingles))/にほんご(えいご じまくあり)
Escape The Tsunami(Hapon(Subtitle sa Ingles))/にほんご(えいご じまくあり)
Tungkol sa Bagyo・Malakas na ulan
Bagyo(Taifu)Malakas na ulan
Wind Velocity(Fusoku) Lakas ng hangin
Rainstorm(Bofu-u) Marahas na ulan at hangin

Educational video series: "Protect yourself from disasters"
Storm area(Bofu-iki) Lugar kung saan malakas ang hangin dulot ng bagyo
Pagbaha(Kozui) Kalamidad kung saan aapaw ang ilog dulot ng malakas ng ulan o pagtunaw ng niyebe
Pagtagas(Shinsui)Kalamidad kung saan papasok ang tubig sa mga bahay
Pag-guho(Gakekuzure)Pag-guho ng lupa sa bundok o paghulog ng mga bato dulot ng malakas na ulan o lindol
Buhawi(Tatsumaki)Biglaang pag-ihip ng malakas na hangin

Educational video series: "Protect yourself from disasters"
Pag-ulat ng mga babala
Babala(Chui-ho)Pagbigay ng babala sa paparating na kalamidad
【Lebel ng panganib kaunti】
Pagpayo(Keiho) Pagbigay ng payo sa paparating na kalamidad
【Lebel ng panganib katamtaman】
Emergency Warning(Tokubetsu-keiho)Pagbigay ng payo na maaring nasa malaking panganib ang lugar kung saan nakatira dulot ng malakas na ulan o lindol
【Lebel ng panganib malakas】

Japanese Government’s Internet Television: video explaining “special warnings”(Hapon/にほんご)
Tungkol sa Paglikas
Paglikas(Hinan) Paglipat sa ibang lugar upang maiwasan ang sakuna

Paglisan/Listahan ng mga bagay na bitbit sa panahon ng kagipitan/Listahan ng mga nakalaang gamit
Shelter House(Hinanjo or Hinan-basho) Lugar kung saan lilikas
Gabay tungkol sa Paglikas
Paghahanda sa paglikas(Hinan jumbi joho) Nagbabatid na umpisahan ang paghahanda sa paglikas
【Lebel ng panganib kaunti】
Maigi ng lumikas(Hinan kankoku) Nagbabatid na maigi ng lumikas
【Lebel ng panganib katamtaman】
Nararapat ng Lumikas(Hinan shiji) Nagbabatid na nararapat ng lumikas
【Lebel ng panganib malaki】

To the top of a page