HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Message Box at Voice Message Box pangkalamidad


Hapon/にほんご  Madaling Hapon/やさしい にほんご  Ingles/English
Intsik/中文  Portuges/Português  Koreano/한국어

 Kapag may mangyaring matinding kalamidad at nasira ang mga linya ng telepono sa Disaster Area, titigil ng pansamantala ang linya ng telepono. Kapag nangyari ito, maari nating gamitin ang 「Emergency Message Box at Voice Message Box」 upang malaman ang kalagayan ng isang tao.
Paraan ng pag-gamit ng 「Emergency Message Box」 gamit ang cellphone
Isang serbisyo kung saan maitatala at makikita ang mga mensahe sa panahon ng kalamidad gamit ang cellphone.
・NTT Docomo Emergency Message Box
Hapon/にほんご  ・Ingles/English
・au Emergency Message Box Service
Hapon/にほんご  ・Ingles/English
・Softbank Emergency Message Box
Hapon/にほんご
・E-mobile Emergency Message Box
Hapon/にほんご
・Willcom Emergency Message Box
Hapon/にほんご
Paraan ng pag-gamit ng 「Emergency Message Box (web171)」 gamit ang kompyuter
Isang serbisyo kung saan maitatala at makikita ang mga mensahe sa panahon ng kalamidad gamit ang kompyuter.
・NTT East Japan  Emergency Voice Message Box 171
Hapon/にほんご
・NTT West Japan Emergency Voice Message Box
Hapon/にほんご  ・Ingles/English
Paraan ng pag-gamit ng 「Emergency Voice Message Box 171」 gamit ang telepono
Isang serbisyo kung saan maitatala at maririnig ang mga mensahe sa panahon ng kalamidad gamit ang telepono.
・NTT East Japan Emergency Message Board (web 171)
Hapon/にほんご  ・Ingles/English  ・Intsik/中文  ・Korean/한국어
・NTT West Japan Emergency Message Board (web 171)
Hapon/にほんご  ・Ingles/English  ・Intsik/中文  ・Korean/한국어

To the top of a page