HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Mga makakatulong na link tungkol sa Disaster Prevention


Hapon/にほんご  Madaling Hapon/やさしい にほんご  Ingles/English
Intsik/中文  Portuges/Português  Koreano/한국어

Mga link na tinipon na makakatulong tungkol sa Disaster Prevention o sa panahon ng sakuna na naisalin sa iba't ibang lengguwahe.
Japan Meteorological Agency  Hapon/にほんご  Ingles/English
Site tungkol sa panahon, lindol o sakuna.
Fire and Disaster Management Agency  Hapon/にほんご  Ingles/English
Maaring makita ang mga impormasyon tungkol sa sakuna o sitwasyon na dulot nito.
Ministry of Land, Infrastructure and Transportation
Hapon/にほんご  Ingles/English
Maaring makita ang mga impormasyon tungkol sa pagtugon sa sakuna at Disaster Prevention.
Immigration Bureau of the Ministry of Justice
Hapon/にほんご  Ingles/English  Chinese (simplified Chinese characters)  
Taiwanese (traditional Chinese characters)  Korean/한국어  Spanish/Espanol
ポルトガル語/Português
Mga gabay tungkol sa Entry Procedures o Status of Resident.
Council of Local Authorities for International Relations
Hapon/にほんご  English
Mga kakailanganing impormasyon upang manirahan ang mga foreigners sa Japan na naisalin sa iba’t ibang lengguwahe.
Multilingual Living Information Emergencies/Disasters
Mga nakahandang lengguwahe: English, German, Chinese, Korean, French, Spanish, Portoguese, Tagalog, Vietnamese, Indonesian, Thai, Russian, Japanese
Suporta para sa Foreign Residents sa panahon ng Natural Disaster
Multilingual Support Tool sa pag bigay Impormasyon
Aichi International Association's "Translation System for Multilingual Disaster Prevention Information"
Isasalin sa iba’t ibang lengguwahe ang mga kailangang impormasyon tulad ng Disaster Prevention o paglikas sa panahon ng sakuna.
Hirosaki University’s Sociolinguistics Laboratory
Nagbibigay impormasyon tungkol sa panahon ng pangangailangan at sakuna na nasa madaling Japanese.
Fukushima International Association

 2-1 Funabacho, Fukushima City, Fukushima Prefecture
 TEL:024-524-1315  FAX:024-521-8308
 E-mail:info@worldvillage.org
 URL:http://www.worldvillage.org

※Magkakaroon ng 「Emergency and Disaster Information」 corner sa panahon ng pangangailang o sakuna sa top page ng homepage.

To the top of a page