HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Meteorological Agency,paalala 「Tungkol sa pag kakaroon ng impormasyon sa iba’t-ibang kawikaan para sa biglaang paglindol」


Hapon/にほんご   Ingles/English
Intsik/中文   Portuges/Português   Koreano/한국어


 Ang Meteorological Agency, ay gumawa ng impormasyon na isinalin sa iba’t-ibang wika para ipabahagi ang mga nagbabagang balita tungkol sa biglaang paglindol at PDF file nito ay inilagay na homepage.
 Ang mga makatutugon na wika ay ang mga sumusunod Ingles, Intsik (simpling pagkasulat), Intsik (tradisyonal na pagkasulat), Koreano, Portuguese, Spanyol at madaling Hapon.
 ※Sa ngayon po ay wala pang pagsasalin sa wikang Tagalog.

 Para po sa karagdagang impormasyon, bumisita po sa URL nanakasulat sa ibaba.
 http://www.jma.go.jp/jma/press/1503/30a/eew20150330.html


Meteorological Agency 「Impormasyon tungkol sa biglaang paglindol sa ibat- ibang wika」(PDF)
 http://www.jma.go.jp/jma/press/1503/30a/eew20150330_dictionary.pdf

 ・Ingles   ang pahina 2〜5 ng PDF na nakasulat sa itaas ay bisitahin lang po

気象庁ホームページ(Hapon)
 http://www.jma.go.jp/jma/index.html

To the top of a page